Return to Windows

Windows doba podpory

Naposledy aktualizováno: září 2018

Každý produkt Windows má svůj životní cyklus. Ten začíná vydáním produktu a končí, když už produkt není podporován. Znalost klíčových dat v tomto životním cyklu vám pomůže se kvalifikovaně rozhodnout, kdy provést aktualizaci, upgrade nebo jiné změny softwaru.

Windows 10


Edice Home, Enterprise, Education, Pro a Pro for Workstation

Půlroční kanál systému Windows 10 se řídí Moderními zásadami životního cyklu (k 25. lednu 2018). Další informace najdete v Zásadách životního cyklu společnosti Microsoft nebo se podívejte na Nejčastější dotazy k moderním zásadám životního cyklu.

Aktualizace funkcí se budou vydávat dvakrát ročně pro Windows 10 prostřednictvím Půlročního kanálu (SAC) a předpokládané měsíce jsou březen a září. Aktualizace jsou kumulativní a každá aktualizace je založená na těch, které ji předcházely. Měli byste si vždy instalovat nejnovější aktualizaci (verzi) funkcí, než vaše aktuální verze dosáhne konce služby, aby vám zůstala podpora Microsoftu prostřednictvím měsíčních aktualizací pro zvýšení kvality.
Od 6. září 2018 jsme vyvinuli časovou osu servisu pro zákazníky, kteří potřebují více času na testování a nasazení aktualizací funkcí pro Windows 10 Enterprise a Education. Za tímto účelem budou aktualizace funkcí probíhat s měsíčními aktualizacemi pro zvýšení kvality takto:
Edice Aktualizace funkcí pro březen* Aktualizace funkcí pro září*
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Údržba po dobu 18 měsíců od data vydání Údržba po dobu 30 měsíců od data vydání
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro for Workstation
Windows 10 Home
Údržba po dobu 18 měsíců od data vydání. Nicméně podle vašeho nastavení se může na základě dostupnosti na zařízení automaticky nainstalovat nejnovější aktualizace funkcí. Údržba po dobu 18 měsíců od data vydání. Nicméně podle vašeho nastavení se může na základě dostupnosti na zařízení automaticky nainstalovat nejnovější aktualizace funkcí.
* Aktualizace funkcí se budou vydávat dvakrát ročně a budou cílit na březen a září.

Některé edice1 umožňují odložit půlroční aktualizace funkcí na stránce Nastavení  >Windows Update >Upřesnit možnostinebo prostřednictvím zásad, které se můžou na zařízení vztahovat v rámci systému správy v organizaci. Na zařízeních, na kterých nebylo odložení nakonfigurováno, budete muset nainstalovat nejnovější aktualizaci funkcí, aby bylo vaše zařízení zabezpečeno a dále podporováno společností Microsoft. Nové verze se můžou instalovat automaticky před datem ukončení servisní podpory aktuální verze na vašem zařízení.

1 Edice Home nepodporuje odložení aktualizací funkcí, a proto obvykle před uvedeným datem ukončení servisní podpory obdrží novou verzi systému Windows 10.

Pro verzi Windows 10 jsou níže uvedena data dostupnosti a ukončení servisní podpory, rozdělená podle edice.

Historie verzí Windows 10 Datum dostupnosti Konec servisní podpory pro edice Home, Pro a Pro for Workstation Konec servisní podpory pro edice Enterprise a Education
Windows 10 verze 1803 30. dubna 2018 12. listopadu 2019 10. listopadu 2020
Windows 10 verze 1709 17. října 2017 9. dubna 2019 14. dubna 2020
Windows 10 verze 1703 5. dubna 2017 9. října 2018 8. října 2019
Windows 10 verze 1607 2. srpna 2016 10. dubna 2018 9. dubna 2019
Windows 10 verze 1511 10. listopadu 2015 10. října 2017 10. října 2017
Windows 10, vydání z července 2015 (verze 1507) 29. července 2015 9. května 2017 9. května 2017
Poznámka: Ne všechny funkce z určité aktualizace budou fungovat na všech zařízeních. Aktualizaci nemusí být možné do zařízení nainstalovat, pokud není hardware zařízení kompatibilní, chybí aktuální ovladače nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM.

Edice Enterprise LTSB

Edice Windows 10 LTSB se budou nadále řídit pevnými zásadami životního cyklu. Další informace najdete v Podrobných informacích o pevných zásadách životního cyklu společnosti Microsoft.

Historie verzí systému Windows 10 Datum dostupnosti Datum ukončení hlavní fáze technické podpory Datum ukončení rozšířené podpory
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
2. srpna 2016 12. října 2021 13. října 2026
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
29. července 2015 13. října 2020 14. října 2025
Poznámka: Ne všechny funkce z určité aktualizace budou fungovat na všech zařízeních. Aktualizaci nemusí být možné do zařízení nainstalovat, pokud není hardware zařízení kompatibilní, chybí aktuální ovladače nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM.

Další informace o životním cyklu systému Windows 10 najdete na stránce Přechod na moderní životní cyklus nebo na stránce Informace o vydáních systému Windows 10. Další informace o životním cyklu pro Windows 10 Mobile najdete na stránce Windows 10 Mobile.

Windows 8.1 a 7


Předchozí vydání operačního systému Windows se řídí pevnými zásadami životního cyklu. Tyto zásady zahrnují dvě fáze – hlavní fázi technické podpory a rozšířenou podporu. Další podrobnosti najdete v Podrobných informacích o pevných zásadách životního cyklu společnosti Microsoft.

Klientské operační systémy Ukončení hlavní fáze technické podpory Ukončení rozšířené podpory
Windows 8.1 9. ledna 2018 10. ledna 2023
Windows 7, Service Pack 1* 13. ledna 2015 14. ledna 2020
* Podpora Windows 7 RTM bez aktualizací Service Pack skončila 9. dubna 2013. Nainstalujte si Windows 7 Service Pack 1, abyste měli i nadále nárok na podporu a aktualizace.

Předchozí verze systému Windows, včetně Windows 7 a Windows 8.1, mají omezenou podporu, pokud jsou spuštěny na nových procesorech a čipových sadách od výrobců, mezi které patří Intel, AMD, NVidia a Qualcomm. Další informace najdete v Nejčastějších dotazech k životnímu cyklu společnosti Microsoft. Na zařízení nemusí být možné spustit předchozí verze systému Windows, pokud není hardware zařízení kompatibilní, chybí aktuální ovladače nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM.

Zdroj: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet

Napsat komentář

Your email address will not be published.

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich